Fundacja Beit Warszawa

Stowarzyszenie Kultury Żydowskiej Beit Warszawa zostało współzałożone w 1999 r. przez Seweryna Aszkenazego, jego syna Adriana oraz pięciu polskich emigrantów, amerykańskich Żydów, którzy chcieli praktykować Judaizm w sposób bardziej liberalny niż ten proponowany przez jedyny dotąd żydowski ośrodek duchowy w Warszawie – Ortodoksyjną Synagogę.

W marcu 2002 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako NGO, organizacja non-profit. Rok później zostało członkiem Światowej Unii dla Judaizmu Postępowego. W 2009 r. zarejestrowano Fundację Beit Warszawa, która dzisiaj ma ponad 300 przyjaciół i wspierających ją osób. Fundacja Beit Warszawa wierzy, że ważne jest odnowienie życia żydowskiego w Polsce, i swą aktywność koncentruje na wspieraniu Społeczności Postępowych Żydów Warszawy.

Obok 35 zasad Postępowego Judaizmu w Polsce, we wszystkich naszych działaniach przykładamy wagę do otwartości, przejrzystości i odpowiedzialności. Kładziemy także nacisk i promujemy dobre obywatelstwo, oraz regułę, zgodnie, z którą „to, co jest dobre dla polskich Żydów, musi być dobre dla Polski”.

Fundacja Beit Warszawa jest to jedyna organizacja w Polsce utworzona, aby na nowo zbliżyć do Judaizmu liberalnie nastawione osoby. Fundacja dąży do kontynuowania wspaniałej liberalnej tradycji żydowskiej, która kwitła w Polsce przed Drugą Wojną Światową.

Nasze cele to:

 • Rozwój i propagowanie żydowskiej kultury religijnej i dziedzictwa w Warszawie oraz
  w całej Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Propagowanie społeczeństwa, w którym nie ma miejsca dla rasizmu i nietolerancji;
 • Propagowanie zrozumienia i współpracy między kulturami i religiami.
 •  

  Naszym zamiarem jest:

  Budowanie społeczności i wspieranie Postępowego Judaizmu poprzez:

 • zapewnianie edukacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych;
 • zapewnianie przez cały rok zajęć religijnych i liturgicznych; oraz
 • organizację zajęć kulturalnych.
 •  

  Nasz Zespół

  Maria Grąbczewska

  Kierownik biura